Werkzaamheden op zee

Op zee worden zowel technische als nautische werkzaamheden verricht. 

 

Sleutelen aan motoren
De technische werkzaamheden worden meestal uitgevoerd in de machinekamer. Hier worden onder andere de storingen opgelost en wordt drinkwater gemaakt voor de bemanning op het schip. De technische werkzaamheden worden uitgevoerd door de werktuigkundigen en hoofdwerktuigkundige.

 

Navigatie en communicatie
Op de brug vinden de nautische werkzaamheden plaats door de stuurmannen en de kapitein. Zij zetten de koers uit met behulp van de navigatie. Ze houden tijdens de vaart het drukke scheepvaartverkeer in de gaten en communiceren met de passerende schepen. De kapitein is de manager van het schip en eindverantwoordelijk. 

 


 

Foto's

Video

Agenda