MBO-scholen en -opleidingen

Zeevaartopleidingen 

Verspreid over Nederland zijn er tien maritieme mbo-opleidingen. Hierbij wordt de student opgeleid tot stuurman, werktuigkundige of tot een combinatie van beiden (maritiem officier).  

Mbo-niveau 2
Schipper/machinist beperkt werkgebied
Beperkt werkgebied: Nederlandse zee, Nederlandse exclusieve economische zone of reizen nabij kusten van andere landen. Dit zijn voornamelijk schepen in de havendienst, kustwacht of offshore.
Toelatingseisen:
- Vmbo-diploma met wiskunde en nask1*
- Relevante vakopleiding Mbo niveau 1 

Mbo-niveau 3
Stuurman en/of werktuigkundige kleine schepen
Kleine schepen: schepen kleiner dan 3000 ton en/of met een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW.
Toelatingseisen:
- Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en nask1*
- Relevante vakopleiding: mbo niveau 2

Mbo-niveau 4
Stuurman en/of werktuigkundige alle schepen
Toelatingseisen:
- Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en nask1*
- Relevante vakopleiding: mbo niveau 3
- Overgangsbewijs klas 3 naar 4, havo en vwo
* Natuur- & scheikunde 1

 
Als niet aan de toelatingseisen wordt voldaan is het raadzaam om contact op te nemen met een zeevaartschool over de mogelijkheden.

 

Zeevaartscholen
De mbo-opleidingen zijn te volgen op onderstaande zeevaartscholen:

Foto's

Video

Agenda