Lesbrieven

De lesbrieven zijn gemakkelijk in te zetten tijdens een les voor groep 7 en 8.

 

Aardrijkskunde en geschiedenis
In de lesbrief van aardrijkskunde en geschiedenis komen onder andere gevarieerde opdrachten aan bod over de VOC, delfstoffen en wereldwijde topografie.

 

Lesbrief

Handleiding en antwoordmodel 

PowerPoint 

 

Taal 

De lesbrief 'taal' is geschikt om in te zetten bij een les over spreekwoorden en uitdrukkingen.

Lesbrief

Handleiding
Antwoordmodel 

Foto's

Video

Agenda