MBO-scholen en -opleidingen

Verspreid over Nederland zijn er een tien maritieme mbo-opleidingen. Hierbij wordt de student opgeleid tot stuurman, werktuigkundige of tot een combinatie van beide (maritiem officier).  

Mbo niveau 2
Schipper/machinist beperkt werkgebied
Beperkt werkgebied: Nederlandse zee, Nederlandse exclusieve economische zone of reizen nabij de internationale kust. Dit zijn voornamelijk schepen in de havendienst, bij de kustwacht of offshore.
Toelatingseisen:
- Vmbo-diploma met wiskunde en nask1*
- Relevante vakopleiding mbo niveau 1.

Mbo niveau 3
Stuurman en/of werktuigkundige kleine schepen
Kleine schepen: schepen kleiner dan 3000 ton en/of met een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW.
Toelatingseisen:
- Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en nask1*
- Relevante vakopleiding mbo niveau 2.

Mbo-niveau 4
Stuurman en/of werktuigkundige alle schepen
Toelatingseisen:
- Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en nask1*
- Relevante vakopleiding mbo niveau 3
- Overgangsbewijs klas 3 naar 4, havo en vwo
* Natuur- en scheikunde 1

 
Als niet aan de toelatingseisen wordt voldaan is het raadzaam om over de mogelijkheden contact op te nemen met een zeevaartschool.

 

Zeevaartscholen
De mbo-opleidingen zijn te volgen op onderstaande zeevaartscholen:

Foto's

Video

Agenda