Medische keuring

Om te werken als zeevarende is een medische keuring vereist. Deze keuring is niet verplicht voorafgaand aan de opleiding, maar wel nodig om stage te kunnen lopen, en daarom aan te raden. Voor meer informatie over de keuring en de eisen, kijk op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Foto's

Video

Agenda